บริการรูมเซอร์วิส ตลอด 24 ชั่วโมง

อิ่มอร่อยได้ในห้องพัก

โรงแรมฯ มีบริการการอาหารในห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ทั้งแต่มื่อเช้า กลางวัน มื่อค่ำ หรืออาหารว่างระหว่างวัน