พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน

สวรรค์ใจกลางกรุงเทพฯ ศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมการประชุม, การสัมมนา, การบรรยาย,เวิร์คช็อป และงานเลี้ยงสังสรรค์