ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์

ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์ สถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จัก พื้นที่แห่งความสงบภายในกรุงเทพฯที่วุ่นวาย ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกสวยงามเป็นเอกลักษณ์ เป็นสถานที่ที่เราควรมาสํารวจและชื่นชมประวัติศาสตร์ของห้องสมุดนี้สักครั้ง