หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะที่กำลังเติบโตของกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย, งานออกแบบ, ดนตรี, โรงละคร และภาพยนตร์ จากศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ