อาคารไปรษณีย์กลาง

อาคารไปรษณีย์กลาง ถือเป็นอนุสรณ์อันสง่างามโอ่อ่าในเขตบางรัก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดงานและกิจกรรมต่างๆ ออกแบบโดยสถาปนิกนาย หมิว จิตรเสน อภัยวงศ์ และพระสาโรชรัตนนิมมานก์ เป็นแลนด์มาร์คในย่านประวัติศาสตร์และคงความงดงามมาถึงวันนี้