วัดหัวลำโพง

วัดหัวลําโพง เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของไทยหลากหลายด้าน ทราบกันดีว่าพุทธศาสนิกชนเชื่อในเรื่องกรรมและการทำความดี ดังนั้นผู้คนจึงนิยมไปวัดเพื่อทําบุญไหว้พระ ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สามย่านและใกล้กับสถานีรถไฟหัวลําโพง